Minazel Plus 1 kg

Original price was: 2,10 €.Current price is: 1,95 €.

Opis proizvoda

Jedinstven adsorbens mikotoksina zasnovan na organskoj modifikaciji klinoptilolita.
Eliminira štetne učinke mikotoksina iz kontaminirane hrane korištenjem adsorbenata
mikotoksina i njihovim miješanjem u stočnu hranu.
Cilj ovih adsorbenata je spriječiti unos mikotoksina od strane životinja.
Adsorbensi mikotoksina djeluju kao ‘kemijska spužva’ i adsorbiraju mikotoksine u
probavnom traktu te na taj način sprečavaju njihov dolazak u krvotok i daljnju
distribuciju u organe.
Proizvod ne adsorbira korisne tvari iz hrane – minerale,vitamine,aminokiseline.

SKU: 14864 Kategorija: Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1,95 €