Petrokemija gnojivo NPK 7-20-30

Opis proizvoda

NPK 7-20-30 je kompleksno mineralno gnojivo dobiveno neutralizacijom fosforne kiseline amonijakom. Sva tri glavna hraniva: dušik (N), fosfor (P2O5) i kalij (K2O) sadržana su u ovoj formulaciji. Dušik je u amonijskom obliku, fosfor je citratno i vodotopiv, a kalij vodotopiv.

Proizvodi se u obliku granula pri čemu se u svakoj granuli nalaze hraniva u omjeru koji je deklariran (7% dušika – 20% fosfora – 30% kalija).

Ova formulacija namjenjena je za osnovnu i predsjetvenu gnojidbu svih poljoprivrednih kultura, a naročito onih koje za svoj rast i razvoj trebaju veću količinu kalija kao što su kukuruz, uljana repica, šećerna repa, vinova loza i voće. Može se primjeniti na svim tipovima tala, a posebno je dobrodošla na onima siromašno opskrbljenim kalijem. Osim primjene u osnovnoj i predsjetvenoj gnojidbi, NPK 7-20-30 pogodan je i za korištenje u meliorativnoj gnojidbi prije podizanja višegodišnjih nasada.

Namjena: Za osnovnu i meliorativnu gnojidbu svih
poljoprivrednih kultura. Za tla siromašnim fosforom i kalijem.
Način primjene: Rasipanjem po tlu, uz dublju obradu tla.
Upute za primjenu: Ozime žitarice, uljana repica, trave:
300 – 600 kg/ha, kolovoz-listopad, 1 x. Jare žitarice, trave:
300 – 400 kg/ha, ožujak – travanj, 1 x. Kukuruz, suncokret,
soja, krumpir: 300 – 600 kg/ha, listopad – studeni, 1 x. Trajni
nasadi: 300 – 500 kg/ha, rujan – ožujak, 1 x. Povrće: 300 –
600 kg/ha, rujan – ožujak, 1 x. Cvijeće i ukrasno grmlje: 35 –
45 g/m2, ožujak – svibanj, 1 x. Meliorativna gnojidba za
trajne nasade: 1500 – 2500 kg/ha, ožujak – listopad 1 x.

Kategorije: ,