Gnojivo mineralno – Amonijev sulfat 20 N + 24 S Petrokemija

Opis proizvoda

Namjena: Za predsjetvenu gnojidbu i gnojidbu prije sadnje
ratarskih i povrtnih kultura, te prihranu svih poljoprivrednih
kultura tijekom vegetacije. Način primjene: Rasipanjem po tlu,
nakon rasipanja po tlu unijeti u tlo. Upute za primjenu:
Pšenica, uljana repica, ozimi ječam, trave, predsjetveno: 200 –
250 kg/ha, kolovoz – rujan, 1 x; u prihrani 200 – 250 kg/ha,
ožujak – svibanj, 1 – 2 x. Kukuruz, suncokret, soja, šećerna
repa, krumpir i povrće predsjetveno: 150 – 250 kg/ha, ožujak –
travanj, 1 x; u prihrani: 150 – 250 kg/ha, svibanj 1 – 2 x. Trajni
nasadi u prihrani: 150 – 250 kg/ha, ožujak – lipanj, 1 – 3 x.

Kategorije: ,