Tora Micro Bor Max 20 1 kg

7,25 

Opis proizvoda

KATEGORIJA PROIZVODA: sredstvo za ishranu bilja

FORMULACIJA: vodotopivi prah

PRIMJENA: folijarna primjena

Bor je biogeni mikroelement s brojnim funkcijama u važnim procesima kao što je sinteza vitamina, izgradnja stanične stijenke, klijanje peludnog zrna, asimilacija šećera. Njegov nedostatak može uzrokovati brojne anomalije na usjevima koje se odražavaju u obliku smanjenog stupnja oplodnje, truleži korijena korjenastih kultura, deformiranja plodova voća i slabe asimilacije šećera. Gnojiva na bazi bora se primjenjuju u nasadima voća, povrtnim kulturama, kao i pojedinim ratarskim usjevima (šećerna repa, soja, suncokret). Količine primjene ovise o vrsti uzgajane kulture, vremenu primjene kao i stanju i kvaliteti tla. Za svaku od uzgajanih kultura preporučene količine su dane u tablicama primjene.

SADRŽAJ:

  • Bor (B) topiv u vodi – 20% (200 g/kg)
  • Ec 0,1% – 0.98
  • pH 0,1% – 8.2

Proizvod čuvati na temperaturama od -5°C do +40°C

PREDNOSTI:

  • visok sadrža jbora
  • odlična topivost
  • poboljšava kvalitetu plodova

 

Preporuka za ovu vrstu proizvoda je sljedeća:
U nasadima voća predviđena su dva tretiranja: Prvo tretiranje obaviti prije cvatnje biljaka, kako bi se potaknuo rast peludnih prašnika i potaknula oplodnja. Drugi tretman obaviti nakon berbe, kako bi nasadi voća akumulirali bor u stablu, što biljke čini otpornijim na zimske uvjete. Kod povrtnih kultura tretiranje treba obaviti prije cvatnje. U ratarskim usjevima tretirati usjeve osjetljive na nedostatak bora (soja, suncokret, uljana repica, šećerna repa). Tretmane treba provoditi zajedno sa sredstvima za zaštitu i ishranu bilja.

PRIMJENA:

Biljne vrste i tip tla za koje je namijenjen: Za različite biljne vrste, a posebno za uljanu repicu, šećernu repu, suncokret, krumpir, kukuruz, lucernu, povrće, voće i vinovu lozu koja se uzgajaju na različitim tlima, posebno s deficitom lako dostupnog bora.

KOLIČINA: Folijarno 1 kg/ha

NAČIN PRIMJENE: Folijarno u koncentraciji 0,1-0,5% sa ili bez odgovarajućih pripravaka za zaštitu bilja.

VRIJEME PRIMJENE: Prije početka cvatnje.

BROJ TRETIRANJA TIJEKOM GODINE: 1-2 puta.

SKU: 85570 Kategorije: , Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 7,80 €