Luna Experience SC 400 1L

Original price was: 103,73 €.Current price is: 96,47 €.

PROIZVOD JE PROFESIONALNO SREDSTVO TE SE ZAKONSKI MOŽE PODIĆI I PLATITI ISKLJUČIVO U LJEKARNI.

Opis proizvoda

Luna Experience SC 400

LUNA EXPERIENCE je novi kombinirani fungicid jedinstvenog načina djelovanja namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu. Sastoji se od dvije aktivne tvari: tebukonazol i fluopiram.

Prednosti

 

  • Odlično suzbija pepelnicu kod jabuke čak i nakon pojave simptoma
  • Standard u kontroli monilije i kozičavosti kod trešnje i višnje
  • Pouzdan partner Mikal Premium-u za kontrolu pepelnice u vinovoj lozi

 

Sastav

Fluopiram: 200 g/l
Tebukonazol: 200 g/l

Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)

Pakiranja

100 ml,
1 L

Registrirane primjene

Jabuka, kruška, breskva, trešnja, višnja, luk, češnjak, šparoga, vinova loza

Priprema sredstva za upotrebu

Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Priprema sredstva za primjenu:

1. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.

2. Napuniti spremnik stroja za primjenu pesticida sa polovicom potrebne količine čiste vode. Uključiti miješanje.

3. Uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida potrebnu količinu sredstva.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida s preostalom količinom potrebne vode. Miješanje mora biti omogućeno za vrijeme pripreme škropiva i cijelog postupka primjene. Pripremljeno škropivo potrebno je odmah utrošiti.

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida:

Ostatke škropiva razrijeđene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplahnuti cijevi i sapnice (mlaznice, dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti sapnice (mlaznice, dize), zaslone i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva:

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Neupotrjebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu za druge svrhe.

Primjena

Jabuka i kruška
Pepelnica (Podosphaera leucotricha), krastavost(Venturia inaequalis), alternarijska pjegavost (Alternaria spp.), smeđa pjegavost (Stemphylium vesicarium). Primjenjuje se u količini od 0,25 – 0,75 l/ha uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze ružičastih balona do zriobe plodova, u razmacima 7 – 10 dana. Osim bolesti u nasadu Luna® Experience nudi odličnu zaštitu protiv uzročnika skladišnih bolesti (Colletrichum gleosporoides, Penicillium spp., Monilinia spp., Botrytis spp.). U količini 0,75l/ha uz utrošak 1500 lit vode, tretiranjem nasada najkasnije 14 dana pred berbu.
Broj primjena: 2x,
Karenca: 14 dana

Breskva
Palež cvijeta i smeđa trulež ploda (Monilinia spp.), primjenjuje se za suzbijanje paleži cvijeta i smeđe truleži ploda u količini od 0,25 – 0,75 l/ha uz utrošak vode od 500 –1500 l/ha. Količina sredstva 0,25 l/ ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od razvoja bolesti, od faze vidljivih vrhova latica u pupovima do zriobe plodova, u razmaku od 14 dana. Pepelnica (Sphaerotheca pannosa), primjenjuje se u količini 0,5 l/ha, uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze, od faze vidljivih vrhova latica u pupovima do zriobe plodova, u razmaku od 14 dana.
Broj primjena: 3x,
Karenca: 3 dana

Trešnja i višnja
Sušenje rodnih grančica i palež cvijeta (Monilia laxa), trulež plodova (Monilinia fructigena), primjenjuje se u količini od 0,25 – 0,75 l/ha uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha. Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze vidljivih vrhova latica u pupovima do zriobe plodova u razmaku od 14 dana. Kozičavost (Blumeriella jaapii) – samo višnja. Primijeniti u količini 0,2 l/ha po metru visine krošnje u 500 l vode/ha. Za svaki metar visine krošnje količina sredstva povećava se za 0,2 l/ha, a količina vode za 500 l/ha. Maksimalan utrošak sredstva je 0,6 l/ha. Sredstvo primijeniti od razvojnog stadija cvatnje (cvjetovi u fenofazi balona) do zriobe plodova. Sredstvo se primjenjuje u vremenskom razmaku od 7 dana.
Broj primjena: trešnja 3x, višnja 2x;
Karenca: trešnja 3 dana, višnja 7 dana.

Luk i češnjak
Hrđa (Puccinia allii), purpurna pjegavost (Stemphylium vesicarium), primijeniti u količini od 0,6 – 1,0 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 800 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od početka razvoja lisne mase do završetka razvoja lukovice. Broj primjena: 1x; Karenca: 7 dana. Šparoge: Hrđa (Puccinia asparagi), primijeniti u količini 0,75 l/ha, uz utrošak vode od 600 – 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje nakon berbe, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, u razmacima 10 –14 dana.
Broj primjena: 2x;
Karenca: OVP.

Vinova loza
Pepelnica (Uncinula necator). Primjenjuje se pri dozi od 0,375 l/ha, uz utrošak vode od 400 – 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze pet listova do zriobe grozdova (BBCH 15-87), u razmacima 12 – 14 dana. Na vinovoj lozi sredstvo se može primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije.

Miješanje

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima:

Miješanje fungicida Profiler i Luna experience nije dozvoljeno. O ostalim mogućnostima miješanja sredstva LUNA EXPERIENCE s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

OSNOVNI KORACI KOJE JE POTREBNO SLIJEDITI KOD MIJEŠANJA SREDSTVA:

1. Napuniti spremnik prskalice do 50% kapaciteta,

2. Uključiti mješalicu

3. Dodati potrebnu količinu Lune Experience koju je prethodno potrebno razmutiti u vodi

4. Kada se Luna Experience dobro izmješala u spremniku prskalice može se dodati proizvod za plamenjaču vinove loze – Mikal Flash ili Mikal premium F.

5. Dopuniti prskalicu potrebno količinom vode

6. Prije svake naredne primjene škropiva potrebno je detaljno isprazniti spremnik uređaja za primjenu kako bi ostalo što manje ostataka.

Ograničenja

Primjena sredstva iz zrakoplova nije dozvoljena. Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Ukoliko se Luna experience koristi dva puta protiv pepelnice, primjena Profilera nije dozvoljena. Ukoliko se u vegetaciji protiv pepelnice primjenjuje fungicid Luna experience jedan put tada je maksimalno dozvoljena jedna primjena Profilera najkasnije do početka rasta bobica.

Plodored: Plodovito povrće ne smije se sijati/saditi kao slijedeća kultura u plodoredu nakon primjene sredstva LUNA EXPERIENCE.

Zaštita okoliša

Kod primjene sredstva LUNA EXPERIENCE moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo LUNA EXPERIENCE ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode – mjereći od ruba obale, koji iznosi za:

– primjenu u koštičavom i jezgričavom voću najmanje 20 metara. Ako se koriste strojevi za smanjenje zanošenja od 90% treba poštivati razmak od 1 metar od površinske vode mjereći od ruba obale.

– primjenu u vinovoj lozi (vinske sorte) najmanje 10 metara. Ako se koriste strojevi za smanjenje zanošenja od 90% treba poštivati razmak od 1 metar od površinske vode mjereći od ruba obale.

– primjenu u luku, češnjaku i šparogama najmanje 5 metara. Ako se koriste strojevi za smanjenje zanošenja od 50% treba poštivati razmak od 1 metar od površinske vode mjereći od ruba obale.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj, originalnoj i neoštećenoj ambalaži, s originalnom etiketom u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja, zaštićen od sunčevih zraka i vlage, na prozračenom mjestu.

SKU: 32710 Kategorije: , , Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 96,47 €