Falcon Forte EC 425 5L

Original price was: 271,11 €.Current price is: 252,13 €.

PROIZVOD JE PROFESIONALNO SREDSTVO TE SE ZAKONSKI MOŽE PODIĆI I PLATITI ISKLJUČIVO U LJEKARNI.

Težina 7 kg

Opis proizvoda

Falcon Forte EC 425

Falcon Forte je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem za suzbijanje bolesti pšenice i ječma.

Sastav

spiroksamin 224 g/l,
tebukonazol 148 g/l,
protiokonazol 53g/l

Formulacija

koncentrat za emulziju – EC

Pakiranja

1L i 5L

Registrirane primjene

Pšenica, raž, pšenoraž, ječam

Primjena

Pšenica
– Palež klasa (Fusarium spp.), pepelnice i hrđe
Primjeniti u količini od 0,8 l/ha – 1 l/ha nakon utvrđivanja uvjeta za razvoj bolesti i neposredno nakon pojave prvih simptoma.
Karenca: 35 dana

Ječam
– Pepelnica (Blumeria graminis)
– Mrežasta pjegavost ječma (Pyrenophora teres)
Primijeniti u količini od 0,8 l/ha – 1 l/ha nakon utvrđivanja uvjeta za razvoj bolesti i neposredno nakon pojave prvih simptoma.
Karenca: 35 dana

Raž i pšenoraž
– smeđa pjegavost pljevica, žuta i smeđa hrđa, pepelnica i palež klasa Primijeniti pri dozi od 0,8 l/ha od početka vlatanja (BBCH 30) do početka klasanja (BBCH 51)

Miješanje

Može se miješati s herbicidima za proljetnu primjenu (Hussar OD i Sekator OD)”

Ograničenja

Primjena iz zraka nije dopuštena.

Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva FALCON FORTE moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo FALCON FORTE ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode – mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 5 metara.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje

Mjere zaštite pri radu

Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušiti. Spriječiti dodir s kožom i udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene, koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ako postoji opasnost od prskanja sredstva koristiti zaštitno odijelo, rukavice, štitnik za lice ili zaštitne naočale koji dobro prianjaju, čvrstu obuću i gumenu pregaču. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena osobna zaštitna sredstva.

SKU: 39086 Kategorije: , , Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 252,13 €