Talisman + Mural Duo Pack

Original price was: 42,55 €.Current price is: 39,57 €.

PROIZVOD JE PROFESIONALNO SREDSTVO TE SE ZAKONSKI MOŽE PODIĆI I PLATITI ISKLJUČIVO U LJEKARNI.

Težina 4,76 kg

Opis proizvoda

Kombinacija za suzbijanje korova na 2 ha kukuruza (1 L MURALA i 2 L TALISMANA). MURAL® selektivni translokacijski herbicid u obliku vodotopivog koncentrata (SL), koji djeluje površinski preko lista i translocira se provodnim žilama kroz stabljiku do korijena.

MURAL®
Selektivni translokacijski herbicid u obliku vodotopivog koncentrata (SL) koji djeluje površinski preko lista i translocira se provodnim žilama kroz stabljiku do korijena.

DJELATNA TVAR
480 g/L dikamba

MURAL® je veoma efikasan u suzbijanju višegodišnjih korova kao što su poljski slak (Convolvulus arvensis) i poljski osjak (Cirsium arvense).

MURAL® je selektivni translokacijski herbicid, koji djeluje površinski preko lista i translocira provodnim žilama kroz stabljiku do korijena. Inhibira procese stanične diobe i fotosinteze, zaustavlja rast i nakon nekoliko dana dovodi do propadanja. Djelovanje herbicida očituje se u promjeni boje lista, položaja stabljike i lista.

UPOTREBA
Usjev: Kukuruz (merkantilni i silažni)
Količina primjene: 0,6 – 0,75 L/ha
Vrijeme i način primjene:
Nakon nicanja, kada kukuruz razvije 2 – 5 listova (faze 12 – 15 BBCH skale), a korovi u fazi 2 – 6 lista (faze 12 – 16 BBCH skale). Primenjuje se prskanjem leđnim i traktorskim prskalicama uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.

KARENCA
Kukuruz 70 dana (silažni), Osigurana vremenom primjene (merkantilni)

TALISMAN®
selektivni, translokacijski herbicid u obliku uljne koncentrirane suspenzije (OD)

DJELATNA TVAR
40 g/L nikosulfuron

OD formulacija omogućava veću postojanost preparata na listu, snižava površinsku napetost, sprječava ispiranje kišom i povećava pokrovnost lista, pri čemu poboljšava interakciju između biljke i preparata, čime se postiže bolja penetracija i usvajanje djelatne tvari.

UPOTREBA
Usjev: Kukuruz (merkantilni i silažni)
Količina primjene: 1 – 1,5 L/ha
Vrijeme i način primjene:
Primjenjuje se poslije nicanja (post-em), uz utrošak vode 200 – 400 L/ha.

KARENCA
Osigurana vremenom primjene

Najbolja efikasnost u suzbijanju korova, postiže
se miješanjem preparata Talisman® (nikosulfuron
40 g/L) i Mural® (dikamba 480 g/L)

SKU: 30287 Kategorije: , Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 39,57 €