Vitaredin 2 kg – dodatak prehrani za sve životinje

Original price was: 4,21 €.Current price is: 3,92 €.

Opis proizvoda

Vitaredin dodatak prehrani za sve životinje

NAMJENA

Vita-redin® je mineralna krmna smjesa za sve vrste i kategorije životinja. Vita-redin se upotrebljava kao redoviti svakodnevni dodatak obroku različitih vrsta i kategorija životinja, osobito mladih i visoko produktivnih životinja. Neophodan je za sprječavanje poremećaja, koji mogu nastupiti kod životinja zbog nedostatka minerala i vitamina, kao što su nepravilan razvoj kosti, mišića, kože i dlake.

Vita-redin® sadrži sve za život potrebne vitamine, minerale i mikrominerale. Time omogućavamo dobru kondiciju životinja, brzi oporavak bolesnih životinja i ponovo normalan uzgoj. Sa dodatkom Vita-redina® postižemo bolje iskorištavanje hranjivih tvari iz hrane i time veće priraste i bolju produktivnost životinja, što povećava ekonomičnost uzgoja.

Vita-redin® sadrži aromu i malasu, koje omogućavaju bolju ješnost, a melasa ujedno smanjuje i prašivost Vita-redina.

Analitički sastojci: Ca16%, P 8 %, Na 4,5%, Mg 0,8%

UPUTSTVO ZA UPOTREBO:

Vita-redin® dodaje se svaki dan u krmu.
Govedo i konji 60 do 120 g (2 – 4 velike žlice)
Telad, ždrebad, ovce i koze 15 do 30 g (½ – 1 velike žlice)
Rasplodne svinje, tovljenici 30 g (1 velika žlica)
Janjad, jarad i prasad 15g (½ velike žlice)
Perad 30 g za 20 – 40 životinja (1 velika žlica)