Challenge SC 600 1 L

Original price was: 34,11 €.Current price is: 31,72 €.

PROIZVOD JE PROFESIONALNO SREDSTVO TE SE ZAKONSKI MOŽE PODIĆI I PLATITI ISKLJUČIVO U LJEKARNI.

Opis proizvoda

Challenge SC 600

CHALLENGE 600 je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u povrćarstvu, ratarstvu te ukrasnom i aromatičnom bilju.

Prednosti

primjena u brojnim povrtlarskim kulturama. suzbija širok spektar najznačajnijih korova (širokolisnih i uskolisnih). neovisan o vremenskim uvjetima. dugotrajno djelovanje. iznimno kompatibilan s herbicidnim partnerima. bez ograničenja u plodoredu.

Sastav

aklonifen (600 g/L)

Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)

Pakiranja

1 L

Registrirane primjene

krumpir, luk, češnjak, luk kozjak, mrkva, celer, peršin, pastrnjak, grah, grašak, bob, komorač,kamilica, duhan, suncokret, začinsko bilje i sjemenski usjevi (lucerna, poriluk, grahorica,pastrnjak, mrkva, peršin, celer, komorač, kopar,slanutak)

Karenca

90 dana za peršin, anđeliku, celer, kamilicu, kopar, komorač, ljupčac, neven, luk (izravna sjetva sjemena) i čičoku; 70 dana za mrkvu i pastrnjak. Osigurana je vremenom primjene za grah (ozimi i jari), bob (ozimi i jari), krasuljicu, luk (sjetva iz lučica), češnjak, leću, grašak (ozimi, jari i povrtni), krumpir, suncokret i ljutiku. Nije primjenjiva u: lucerni za sjemensku proizvodnju, mrkvi za sjemensku proizvodnju, celeru za sjemensku proizvodnju, slanutku za sjemensku proizvodnju, vlascu za sjemensku proizvodnju, korijanderu za sjemensku proizvodnju, kopru za sjemensku proizvodnju, komoraču za sjemensku proizvodnju, peršinu za sjemensku proizvodnju, pastrnjaku za sjemensku proizvodnju, duhanu, poriluku za sjemensku proizvodnju i grahorici za sjemensku proizvodnju.

Priprema sredstva za upotrebu

1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.

2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.

3. Potrebnu količinu sredstva CHALLENGE 600 uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena mješalica.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva CHALLENGE 600 s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Spektar djelovanja

U količini 2,5 L/ha dobro suzbija sljedeće korove:
– jednogodišnja vlasnjača (Poa annua),
– šćir (Amaranthus retroflexus),
– poljska ljubica (Viola arvensis),
– mišjakinja (Stellaria media),
– pjegavi dvornik (Polygonum persicaria),
– jednogodišnja resulja (Mercurialis annua),
– kamilica (Matricaria chamomilla),
– obična loboda (Chenopodium album),
– rusomača (Capsella bursa-pastoris),
– mala kopriva (Urtica urens),
– perzijska čestoslavica (Veronica persica),

Ukoličini 4,0 L/ha dobro suzbija prethodno nabrojane i sljedeće korove:
– koštan (Echinochloa crus-galli),
– crna pomoćnica (Solanum nigrum),
– ptičji dvornik (Polygonum aviculare),
– uzlati dvornik (Polygonum lapathifolium),
– slakasti dvornik (Polygonum convolvulus),
– obuhvatna mrtva kopriva (Lamium amplexicaule),
– crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum),
– broćika (Galium aparine),
– trepavičava konica (Galinsoga ciliata),
– samonikla uljana repica (Brassica napus ssp. oleifera).

Ograničenja

Sredstvo CHALLENGE 600 smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini, jednokratno ili u podijeljenoj (split) aplikaciji, sukladno odobrenoj primjeni.

Primjena iz zraka nije dopuštena.

Zaštita okoliša

Kod primjene sredstva CHALLENGE 600 moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo CHALLENGE 600 ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode – mjereći od ruba obale, koji iznosi:

– najmanje 50 metara za primjenu na grahu (jarom) i bobu (jarom), sjemenskoj mrkvi, sjemenskom slanutku, češnjaku, leći, sjemenskom peršinu, grašku (jarom i povrtnom), krumpiru, suncokretu i sjemenskom poriluku ili 40 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 50 % ili 15 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 75 % ili 5 metara uz korištenje diza sa smanjenje zanošenja od 90 %,

– najmanje 40 metara za primjenu na grahu (ozimom) i bobu (ozimom), grašku (ozimom), sjemenskoj grahorici, mrkvi, celeru i sjemenskom celeru, kamilici, krasuljici, sjemenskom vlascu, sjemenskom korijanderu, kopru i sjemenskom kopru, komoraču i sjemenskom komoraču, ljupčacu, nevenu, luku iz lučica i izravno sijanom, peršinu, pastrnjaku i sjemenskom pastrnjaku, ljutici, duhanu i čičoki ili 20 metara uz korištenje diza sa smanjenje zanošenja od 50 % ili 10 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 75 % ili 5 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 90 %,

– najmanje 30 metara za primjenu u sjemenskoj lucerni ili 15 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 50 % ili 10 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 75 % ili 5 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 90 %,

– najmanje 15 metara za primjenu u anđelici ili 10 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 50 % ili 5 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 75 %.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtarsku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. Razliveno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pijesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom, koju također, nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO2, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

2. U slučaju nezgode na otvorenom osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite: Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju/ površinske vode/ podzemne vode.

3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.

3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112. Za ostale potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji.

Mjere zaštite pri radu

Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Spriječiti dodir s kožom i udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene, koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ako postoji opasnost od prskanja sredstva koristiti zaštitno odijelo, rukavice, štitnik za lice ili zaštitne naočale koji dobro prianjaju, čvrstu obuću i gumenu pregaču. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

Plodored

Plodored: U normalnom plodoredu mogu se sijati sve kulture uz preporučeno duboko oranje. U slučaju propadanja usjeva nakon tri tjedna uz obavezno preoravanje tla može se sijati kukuruz, suncokret, soja i sirak.

Fitotoksičnost

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva CHALLENGE 600 spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida

Ostatke škropiva razrijeđene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplahnuti cijevi i sapnice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti sapnice (dize), zasune i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Strategija sprječavanja rezistentnosti

Ponovljena uporaba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može uzrokovati razvijanje rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporučuje se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

SKU: 34237 Kategorije: , , Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 31,72 €