Laudis OD 1 L

Original price was: 48,72 €.Current price is: 45,31 €.

PROIZVOD JE PROFESIONALNO SREDSTVO TE SE ZAKONSKI MOŽE PODIĆI I PLATITI ISKLJUČIVO U LJEKARNI.

Opis proizvoda

LAUDIS je selektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno, kukuruzu za silažu i kukuruzu šećercu kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12-18). Sredstvo se može primijeniti jednokratno u količini 2,25 L/ha ili u razdvojenoj (split) primjeni:

– prvo tretiranje u količini 1,125 L/ha,

– drugo tretiranje 7-10 dana nakon prvog u količini 1,125 L/ha.

Utrošak vode: 100-400 L/ha

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni:  1

Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

PRIPREMA SREDSTVA ZA PRIMJENU:

1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.

2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.

3. Potrebnu količinu sredstva uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

KARENCA: 105 dana za kukuruz za silažu. Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno i kukuruzu šećercu.

RADNA ZABRANA: 24 sata

PLODORED: 3 mjeseca nakon primjene sredstva mogu se sijati/saditi sve kulture.

FITOTOKSIČNOST: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

SKU: 30240 Kategorije: , , Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 45,31 €