Hector Flex 480 ml

Original price was: 48,24 €.Current price is: 44,86 €.

PROIZVOD JE PROFESIONALNO SREDSTVO TE SE ZAKONSKI MOŽE PODIĆI I PLATITI ISKLJUČIVO U LJEKARNI.

Opis proizvoda

Važni datumi


Datum registracije 16.02.2023.
Registracija važi do 30.04.2029.

Dodatni podaci


Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Kulture i štetni organizmi


Kukuruz za zrno

(Zea mays)

Karenca: Osigurana vremenom primjene

Korisnici: Profesionalna

jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena: Sredstvo Hector Flex primijeniti dvokratno (split-aplikacija) u količini 0,24 kg/ha + 0,24 kg/ha (ukupno 0,48 kg/ha) uz dodatak 0,2 % neionskog okvašivača ili biljnog ulja nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja kukuruza od dva do devet listova (BBCH 12-19). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u podijeljenoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini sredstva do 0,48 kg/ha Utrošak vode: 100-400 L/ha. Drugi puta sredstvo primijeniti 14 dana nakon prve primjene. Ograničenja: Sredstvo se smije koristiti najviše jedanput godišnje i to dvokratno (split aplikacija) na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 0,48 kg/ha. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dodatne informacije: Spektar djelovanja: – vrlo osjetljive korovne vrste (> 95 %): oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), bijela loboda (Chenopodium album), bijeli kužnjak (Datura stramonium), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), portulak (Portulaca oleracea), srednja mišjakinja (Stellaria media), koštan (Echinochloa crus-galli), mnogocvjetni ljulj (Lolium multiflorum), kasni proso (Panicum dichotomiflorum), pršljenasti muhar (Setaria verticillata), zeleni muhar (Setaria viridis) i divlji sirak (Sorghum halepense); – osjetljive korovne vrste (85-94,9 %): višesjemena loboda (Chenopodium polyspermum), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), crna pomoćnica (Solanum nigrum), obična dikica (Xanthium strumarium) i obična svračica (Digitaria sanguinalis); – srednje osjetljive korovne vrste (70-84,9 %): Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua) i muhar (Setaria pumila).

jednogodišnji uskolisni korovi

Primjena: Sredstvo primijeniti dvokratno (split-aplikacija) u količini 0,24 kg/ha + 0,24 kg/ha (ukupno 0,48 kg/ha) uz dodatak 0,2 % neionskog okvašivača ili biljnog ulja nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja kukuruza od dva do devet listova (BBCH 12-19). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u podijeljenoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini sredstva do 0,48 kg/ha Utrošak vode: 100-400 L/ha. Drugi puta sredstvo primijeniti 14 dana nakon prve primjene. Ograničenja: Sredstvo se smije koristiti najviše jedanput godišnje i to dvokratno (split aplikacija) na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 0,48 kg/ha. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dodatne informacije: Spektar djelovanja: – vrlo osjetljive korovne vrste (> 95 %): oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), bijela loboda (Chenopodium album), bijeli kužnjak (Datura stramonium), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), portulak (Portulaca oleracea), srednja mišjakinja (Stellaria media), koštan (Echinochloa crus-galli), mnogocvjetni ljulj (Lolium multiflorum), kasni proso (Panicum dichotomiflorum), pršljenasti muhar (Setaria verticillata), zeleni muhar (Setaria viridis) i divlji sirak (Sorghum halepense); – osjetljive korovne vrste (85-94,9 %): višesjemena loboda (Chenopodium polyspermum), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), crna pomoćnica (Solanum nigrum), obična dikica (Xanthium strumarium) i obična svračica (Digitaria sanguinalis); – srednje osjetljive korovne vrste (70-84,9 %): Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua) i muhar (Setaria pumila).

višegodišnji širokolisni korovi

Primjena: Sredstvo primijeniti dvokratno (split-aplikacija) u količini 0,24 kg/ha + 0,24 kg/ha (ukupno 0,48 kg/ha) uz dodatak 0,2 % neionskog okvašivača ili biljnog ulja nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja kukuruza od dva do devet listova (BBCH 12-19). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u podijeljenoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini sredstva do 0,48 kg/ha Utrošak vode: 100-400 L/ha. Drugi puta sredstvo primijeniti 14 dana nakon prve primjene. Ograničenja: Sredstvo se smije koristiti najviše jedanput godišnje i to dvokratno (split aplikacija) na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 0,48 kg/ha. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dodatne informacije: Spektar djelovanja: – vrlo osjetljive korovne vrste (> 95 %): oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), bijela loboda (Chenopodium album), bijeli kužnjak (Datura stramonium), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), portulak (Portulaca oleracea), srednja mišjakinja (Stellaria media), koštan (Echinochloa crus-galli), mnogocvjetni ljulj (Lolium multiflorum), kasni proso (Panicum dichotomiflorum), pršljenasti muhar (Setaria verticillata), zeleni muhar (Setaria viridis) i divlji sirak (Sorghum halepense); – osjetljive korovne vrste (85-94,9 %): višesjemena loboda (Chenopodium polyspermum), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), crna pomoćnica (Solanum nigrum), obična dikica (Xanthium strumarium) i obična svračica (Digitaria sanguinalis); – srednje osjetljive korovne vrste (70-84,9 %): Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua) i muhar (Setaria pumila).

višegodišnji uskolisni korovi

Primjena: Sredstvo primijeniti dvokratno (split-aplikacija) u količini 0,24 kg/ha + 0,24 kg/ha (ukupno 0,48 kg/ha) uz dodatak 0,2 % neionskog okvašivača ili biljnog ulja nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja kukuruza od dva do devet listova (BBCH 12-19). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u podijeljenoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini sredstva do 0,48 kg/ha Utrošak vode: 100-400 L/ha. Drugi puta sredstvo primijeniti 14 dana nakon prve primjene. Ograničenja: Sredstvo se smije koristiti najviše jedanput godišnje i to dvokratno (split aplikacija) na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 0,48 kg/ha. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dodatne informacije: Spektar djelovanja: – vrlo osjetljive korovne vrste (> 95 %): oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), bijela loboda (Chenopodium album), bijeli kužnjak (Datura stramonium), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), portulak (Portulaca oleracea), srednja mišjakinja (Stellaria media), koštan (Echinochloa crus-galli), mnogocvjetni ljulj (Lolium multiflorum), kasni proso (Panicum dichotomiflorum), pršljenasti muhar (Setaria verticillata), zeleni muhar (Setaria viridis) i divlji sirak (Sorghum halepense); – osjetljive korovne vrste (85-94,9 %): višesjemena loboda (Chenopodium polyspermum), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), crna pomoćnica (Solanum nigrum), obična dikica (Xanthium strumarium) i obična svračica (Digitaria sanguinalis); – srednje osjetljive korovne vrste (70-84,9 %): Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua) i muhar (Setaria pumila).

Kukuruz za silažu

(Zea mays)

Karenca: Osigurana vremenom primjene

Korisnici: Profesionalna

jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena: Sredstvo primijeniti dvokratno (split-aplikacija) u količini 0,24 kg/ha + 0,24 kg/ha (ukupno 0,48 kg/ha) uz dodatak 0,2 % neionskog okvašivača ili biljnog ulja nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja kukuruza od dva do devet listova (BBCH 12-19). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u podijeljenoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini sredstva do 0,48 kg/ha Utrošak vode: 100-400 L/ha. Drugi puta sredstvo primijeniti 14 dana nakon prve primjene. Ograničenja: Sredstvo se smije koristiti najviše jedanput godišnje i to dvokratno (split aplikacija) na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 0,48 kg/ha. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dodatne informacije: Spektar djelovanja: – vrlo osjetljive korovne vrste (> 95 %): oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), bijela loboda (Chenopodium album), bijeli kužnjak (Datura stramonium), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), portulak (Portulaca oleracea), srednja mišjakinja (Stellaria media), koštan (Echinochloa crus-galli), mnogocvjetni ljulj (Lolium multiflorum), kasni proso (Panicum dichotomiflorum), pršljenasti muhar (Setaria verticillata), zeleni muhar (Setaria viridis) i divlji sirak (Sorghum halepense); – osjetljive korovne vrste (85-94,9 %): višesjemena loboda (Chenopodium polyspermum), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), crna pomoćnica (Solanum nigrum), obična dikica (Xanthium strumarium) i obična svračica (Digitaria sanguinalis); – srednje osjetljive korovne vrste (70-84,9 %): Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua) i muhar (Setaria pumila).

jednogodišnji uskolisni korovi

Primjena: Sredstvo primijeniti dvokratno (split-aplikacija) u količini 0,24 kg/ha + 0,24 kg/ha (ukupno 0,48 kg/ha) uz dodatak 0,2 % neionskog okvašivača ili biljnog ulja nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja kukuruza od dva do devet listova (BBCH 12-19). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u podijeljenoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini sredstva do 0,48 kg/ha Utrošak vode: 100-400 L/ha. Drugi puta sredstvo primijeniti 14 dana nakon prve primjene. Ograničenja: Sredstvo se smije koristiti najviše jedanput godišnje i to dvokratno (split aplikacija) na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 0,48 kg/ha. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dodatne informacije: Spektar djelovanja: – vrlo osjetljive korovne vrste (> 95 %): oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), bijela loboda (Chenopodium album), bijeli kužnjak (Datura stramonium), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), portulak (Portulaca oleracea), srednja mišjakinja (Stellaria media), koštan (Echinochloa crus-galli), mnogocvjetni ljulj (Lolium multiflorum), kasni proso (Panicum dichotomiflorum), pršljenasti muhar (Setaria verticillata), zeleni muhar (Setaria viridis) i divlji sirak (Sorghum halepense); – osjetljive korovne vrste (85-94,9 %): višesjemena loboda (Chenopodium polyspermum), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), crna pomoćnica (Solanum nigrum), obična dikica (Xanthium strumarium) i obična svračica (Digitaria sanguinalis); – srednje osjetljive korovne vrste (70-84,9 %): Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua) i muhar (Setaria pumila).

višegodišnji širokolisni korovi

Primjena: Sredstvo primijeniti dvokratno (split-aplikacija) u količini 0,24 kg/ha + 0,24 kg/ha (ukupno 0,48 kg/ha) uz dodatak 0,2 % neionskog okvašivača ili biljnog ulja nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja kukuruza od dva do devet listova (BBCH 12-19). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u podijeljenoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini sredstva do 0,48 kg/ha Utrošak vode: 100-400 L/ha. Drugi puta sredstvo primijeniti 14 dana nakon prve primjene. Ograničenja: Sredstvo se smije koristiti najviše jedanput godišnje i to dvokratno (split aplikacija) na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 0,48 kg/ha. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dodatne informacije: Spektar djelovanja: – vrlo osjetljive korovne vrste (> 95 %): oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), bijela loboda (Chenopodium album), bijeli kužnjak (Datura stramonium), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), portulak (Portulaca oleracea), srednja mišjakinja (Stellaria media), koštan (Echinochloa crus-galli), mnogocvjetni ljulj (Lolium multiflorum), kasni proso (Panicum dichotomiflorum), pršljenasti muhar (Setaria verticillata), zeleni muhar (Setaria viridis) i divlji sirak (Sorghum halepense); – osjetljive korovne vrste (85-94,9 %): višesjemena loboda (Chenopodium polyspermum), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), crna pomoćnica (Solanum nigrum), obična dikica (Xanthium strumarium) i obična svračica (Digitaria sanguinalis); – srednje osjetljive korovne vrste (70-84,9 %): Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua) i muhar (Setaria pumila).

višegodišnji uskolisni korovi

Primjena: Sredstvo primijeniti dvokratno (split-aplikacija) u količini 0,24 kg/ha + 0,24 kg/ha (ukupno 0,48 kg/ha) uz dodatak 0,2 % neionskog okvašivača ili biljnog ulja nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja kukuruza od dva do devet listova (BBCH 12-19). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u podijeljenoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini sredstva do 0,48 kg/ha Utrošak vode: 100-400 L/ha. Drugi puta sredstvo primijeniti 14 dana nakon prve primjene. Ograničenja: Sredstvo se smije koristiti najviše jedanput godišnje i to dvokratno (split aplikacija) na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 0,48 kg/ha. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dodatne informacije: Spektar djelovanja: – vrlo osjetljive korovne vrste (> 95 %): oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), bijela loboda (Chenopodium album), bijeli kužnjak (Datura stramonium), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), portulak (Portulaca oleracea), srednja mišjakinja (Stellaria media), koštan (Echinochloa crus-galli), mnogocvjetni ljulj (Lolium multiflorum), kasni proso (Panicum dichotomiflorum), pršljenasti muhar (Setaria verticillata), zeleni muhar (Setaria viridis) i divlji sirak (Sorghum halepense); – osjetljive korovne vrste (85-94,9 %): višesjemena loboda (Chenopodium polyspermum), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), crna pomoćnica (Solanum nigrum), obična dikica (Xanthium strumarium) i obična svračica (Digitaria sanguinalis); – srednje osjetljive korovne vrste (70-84,9 %): Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti), poljski slak (Convolvulus arvensis), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua) i muhar (Setaria pumila).

SKU: 39218 Kategorije: , , Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 48,24 €