Plateen 1 L

Original price was: 55,80 €.Current price is: 51,89 €.

PROIZVOD JE PROFESIONALNO SREDSTVO TE SE ZAKONSKI MOŽE PODIĆI I PLATITI ISKLJUČIVO U LJEKARNI.

Opis proizvoda

Važni datumi


Datum registracije 01.07.2016.
Registracija važi do 31.10.2028.

Dodatni podaci


Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja zemljišno, folijarno
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Kulture i štetni organizmi


Krumpir

(Solanum tuberosum)

Karenca: Osigurana vremenom primjene.

jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja krumpira u količini 2,0 – 2,5 kg/ha (20-25 g na 100 m2). U količini od 2,0 kg/ha dobro suzbija: jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), ljubičastu svračicu (Digitaria sanguinalis), uljanu repicu (Brassica napus), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), jarmen (Anthemis sp.), jednogodišnju resulju (Mercurialis annua), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), mišjakinju (Stellaria media) i poljsku ljubičicu (Viola arvensis). U količini od 2,5 kg/ha dobro suzbija: obični koštan (Echinochloa crus-galli), mišji repak (Alopecurus myosuroides), priljepaču (Galium aparine), divlju lobodu (Atriplex patula), crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum), poljski svinjak (Sonchus arvensis), malu koprivu (Urtica urens) i običnu konicu (Galinsoga parviflora). U količini od 2,5 kg/ha djelomično suzbija: bijelu lobodu (Chenopodium album), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), veliki dvornik (Polygonum persicaria), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i ostale vrste dvornika (Polygonum spp.). Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 – 400 l/ha Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

jednogodišnji travni korovi

Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja krumpira u količini 2,0 – 2,5 kg/ha (20-25 g na 100 m2). U količini od 2,0 kg/ha dobro suzbija: jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), ljubičastu svračicu (Digitaria sanguinalis), uljanu repicu (Brassica napus), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), jarmen (Anthemis sp.), jednogodišnju resulju (Mercurialis annua), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), mišjakinju (Stellaria media) i poljsku ljubičicu (Viola arvensis). U količini od 2,5 kg/ha dobro suzbija: obični koštan (Echinochloa crus-galli), mišji repak (Alopecurus myosuroides), priljepaču (Galium aparine), divlju lobodu (Atriplex patula), crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum), poljski svinjak (Sonchus arvensis), malu koprivu (Urtica urens) i običnu konicu (Galinsoga parviflora). U količini od 2,5 kg/ha djelomično suzbija: bijelu lobodu (Chenopodium album), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), veliki dvornik (Polygonum persicaria), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i ostale vrste dvornika (Polygonum spp.). Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 – 400 l/ha Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

SKU: 34082 Kategorije: , , Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 55,80 €