Targa 1 L

Original price was: 20,58 €.Current price is: 19,14 €.

PROIZVOD JE PROFESIONALNO SREDSTVO TE SE ZAKONSKI MOŽE PODIĆI I PLATITI ISKLJUČIVO U LJEKARNI.

Opis proizvoda

Targa

KATEGORIJA PROIZVODA:

herbicid

DJELATNA TVAR:

kizalofop etil ester 50 g/l

FORMULACIJA:

koncentrat za emulziju (ec)

Selektivni sistemični herbicidni pripravak namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova, nakon nicanja usjeva i korova u vrijeme kada korovi razviju 3-6 listova.
  • translokacijiski herbicid brzog i dugotrajnog djelovanja
  • nekoliko sati nakon primjene oborine ga ne mogu isprati
  • odlična selektivnost za tretirane kulture
  • može se koristiti sve do cvatnje pojedinih kultura poštujući faze razvoja ciljanih korova
  • nema ograničenja plodoreda
SKU: 34123 Kategorije: , , Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 19,14 €