Savjetovalište

Uzgoj brojlera

Hrana za tov brojlera (1)
PRVČINO SAVJETOVALIŠTE PETKOM

Tema: Uzgoj brojlera

Piše: Matije Lucić,dipl.ing.agr.
Stručni savjetnik u Prvča poljoprivrednim ljekarnama
Dragi moji!
Danas bih vam rekao u par rečenica nešto o uzgoju brojlera u seoskim domaćinstvima. To je tema gdje svi znamo sve, a ipak nam se ponekad dogodi fijasko: iznadprosječna uginuća, loša konverzija hrane u meso, neujednačenost brojlera, lošija kvaliteta, bolesti…
Uzgoj brojlera je profitabilan posao. Tu očekujemo brzi rast pilića, visoku konverziju uz nizak nivo aktivnosti pilića, te neku prosječnu težinu od 2kg u vremenu 5-7 tjedana. Po nekom nepisanom pravilu na seoskom domaćinstvu uzgoj traje 8 tjedana (2 mjeseca). Da bi se sve očekivano ostvarilo potrebni su neki preduvjeti: zdravo matično jato i kvalitetna jaja, iz kojih će se u valionici ispiliti zdravi i krupni pilići. Na domaćinstvu je zadatak da osigura kvalitetan i čist prostor za tov pilića, dobar sustav ventilacije, kvalitetnu hranu i čistu vodu.
Potrebno je maksimalno skratiti vrijeme transporta od valionice do mjesta za tov (kraće vrijeme – manji stres). Idealno je da se prije početka tova napravi dezinfekcija prostora za tov. Pod treba prekriti nekontaminiranom steljom.
Čest je slučaj da se na beton postave table stiropora i po njima prostre drvena piljevina (najbolje hoblovina). Prostor se zagrijava na 34°C prije ubacivanja brojlera u tov. Drugi tjedan se temperatura spušta na 31°C, a treći na 28°C. Nakon 3 tjedna pilići brojleri mogu sami regulirati temperaturu tijela neovisno o okolnoj temperaturi.
Kako su mali pilići izuzetno osjetljivi na nisku temperaturu, tako im i previsoka temperatura šteti, možda i više od preniske. Neprijatelj broj dva kod brojlera je propuh. Ukoliko se pilići grupiraju oko grijnog tijela, temperatura je preniska. Ako su grupirani uz zidove i po kutovima temperatura je previsoka. Kada su ravnomjerno raspoređeni po tovnom prostoru, temperatura je optimalna.
Mjesto za pojenje i hranjenje mora im biti lako dostupno. Kako rastu tako se hranilice i pojilice podižu da ne konzumiraju hranu i vodu ležeći, jer tada dolazi do generativnih bolesti kostiju i lošije kvalitete bijelog mesa.
Neprijatelj broj tri u tovu brojlera su bolesti, posebno kokcidioza, stoga se u hranu stavljaju kokcidostatici. Oni se izbacuju cca tjedan dana pred kraj tova kada nastupa takozvano čišćenje (brana bez lijekova). Početna hrana može biti brašnasta i peletirana. Peletirana je nešto skuplja ali je bolja konverzija i gubici (rasip) su manji. Zatvoreni tip hranilica sprječava kontaminaciju hrane. Još jedan savjet vezano za vodu.
Nikada ne davati pilićima hladnu vodu. Najbolje je da odstoji par sati prije napajanja. Poželjno bi bilo kod svake izmjene vode pojilicu oprati. Kronološki tijek hranjenja trebao bi ići ovako:
-prva 2 tjedna starter sa 21-24% proteina (ppt-1)
-od trećeg tjedna do 7 dana pred kraj tova grover (ppt-2) sa 18% proteina
– finišer (ppt-3) zadnji tjedan – čišćenje ne sadrži kokcidostatike.
-seoska domaćinstva koja imaju svoje žitarice: kukuruz, tririkal, pšenicu mogu od drugog tjedna života sami spravljati hranu uz dodatak super koncentrata za tov pilića koji sadrži 40% proteina. Piletina je inače najkonzumiranije meso na svijetu, izuzetno zdravo sa smanjenim postotkom masnoća, a visokim udjelom proteina i ostalih nutritivnih hranjiva. Tovom brojlera seoska domaćinstva osiguravaju za sebe jeftiniju i zdraviju hranu, samozaposlenje i odličnu dopunu kućnog budžeta, jer su po pravilu ulaganja mala a prihodi visoki. U Prvčinom lancu poljo-apoteka potražite sve vrste hrane za tov brojlera od renomiranih proizvođača: TSH Vitalka – žito, TSH Čakovec, TSH Valpovo, Sano, TSH Patent i TSH Gebi, kao i sve vitaminsko mineralne dodatke potrebne za tov brojlera. Tu su i rasvjetna i grijna tijela (žarulje) po tradicionalno dobrim i pristupačnim cijenama ili na: