Savjetovalište

Zaštita krumpira

Logo Here 2
PRVČINO SAVJETOVALIŠTE PETKOM

Tema: Zaštita krumpira

Piše: Matije Lucić,dipl.ing.agr.
Dragi moji!
Sadnja – potrebno je da tlo dostigne minimalnu temperaturu 3-6°C da se započne sa sadnjom. Nadzemni dijelovi su osjetljivi na niske temperature i već propadaju na -1°C do -2°C. Optimalna temperatura za rast i formiranje gomolja je između 15-20°C. Na temperaturama od 30°C i više krumpir doživljava šok, te prestaje sa rastom gomolja. Manjak vode se manifestira manjim prinosom i lošijom kvalitetom. Idealan sistem navodnjavanja krumpira je umjetnim kišenjem.
Tlo: najbolja tla su između 5,5 i 6,5 pH. Potrebno je da su propusna,lakša i prozračna sa mrvičastom strukturom i dobrim vodno-zračnim režimom.
Najbolji predusjevi za krumpir su leguminoze, a najlošiji: rajčica, patlidžan i duhan. Trebalo bi po pravilu svake četvrte godine vraćati krumpir na istu parcelu, da se izbjegne negativni utjecaj štetnih nematoda, bolesti i insekata.
Gnojidba: 25-30T stajnjaka/ha trebalo bi zaorati. Mineralna gnojiva se dodaju po pravilu komplet predsjetveno. Obratiti pažnju na kalij jer ga krumpir obožava: 7:20:30, 7:14:21, 10:26:26, 5:15:30 su neke od poželjnih formulacija za dobre prinose krumpira.
Njega usjeva – sastoji se od međuredne kultivacije, zagrtanja i mjera zaštite protiv korova, bolesti i insekata. Desikacija se vrši par dana prije vađenja, kada je krumpir dostigao tehnološku zrelost i kad pokožica očvrsne. Čuvanje se preporuča na temperaturi 4-5°C i relativnoj vlagi oko 9%.
Zbog disanja i isparacanja krumpir tijekom čuvanja može izgubiti od 3-10% ukupne mase. Sredstva koja se koriste u krumpiru možete potražiti u prvčinim poljo-ljekarnama po tradicionalno povoljnim i pristupačnim cijenama.
Registrirani herbicidi: Beloukha, Basagran 480, Senat WG, Select Super, Sencor WG 70 i Sencor 600 SC, Targa, Filon 80 EC, Stomp Aqua, Platen WG 41.5, Clomate, Proman, Sharpen 330 EC, Focus Ultra, Challenge 600,Sirtaki,Secure.
Registrirani fungicidi: Bordoška juha, Champion WG 50, Cosavet DF, Argo, Difcor, Infinito, Neoram WG, Nordox 75 WG, Ortiva, Revus, Signum, Polyram DF, Propulse, Leimay, Zaftra AZT 250 SC, Rebot, Cuprablau-Z
Registrirani insekticidi: Decis 2,5 EC,Decis 100 EC, Karate Zeon, Sumialfa, Mospilan SP: Mospilan SG, Cythrin Max, Estrela, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Ampligo, Koragen 20 SC i Laser GR.