Karathane Gold 350 EC 100 ml

7,12 

PROIZVOD JE PROFESIONALNO SREDSTVO TE SE ZAKONSKI MOŽE PODIĆI I PLATITI ISKLJUČIVO U LJEKARNI.

Opis proizvoda

Karathane Gold 350 EC 100 ml

KATEGORIJA PROIZVODA:

fungicid

DJELATNA TVAR:

meptil-dinokap 350 g/l

FORMULACIJA:

koncentrat za emulziju (ec)

PAKIRANJE:

100ml

Jedinstveni fungicid za suzbijanje pepelnice u vinovoj lozi, na jagodama i povrću. Meptildinokap je specifična djelatna tvar koju karakterizira izraženo kurativno, te eradikativno djelovanje, tako da Karathane Gold uspješno zaustavlja pepelnicu i nakon pojave zaraze.
  • ima preventivno, kurativno i eradikativno djelovanje na pepelnicu
  • nije zabilježena pojava rezistentnosti niti na jednoj kultur jedini
  • fungicid učinkovit i pri niskim temperaturama
  • otporan je na oborinsko ispiranje 1 sat nakon primjene
  • ne utječe na fermentaciju i organoleptičke osobine vina
SKU: 32150 Kategorije: , , Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 7,12 €